Voor bedrijven
Traineeship?
Wat is een traineeship?
Alle traineeships
Bekijk, vergelijk en zoek traineeships
Solliciteren
Tips en hints voor het solliciteren
Jouw profiel
Registreer je en ondek nieuwe functionaliteit
Home » Solliciteren » Het Jobinterview

Voorbereiden op het jobinterview


Proficiat! Je bent uitgenodigd voor een job interview of the volgende ronde van de applicatieprocedure van het management traineeship waarvoor je hebt gesolliciteerd. Je wil natuurlijk een goede indruk maken. Dit deel van de website geeft jullie dubbele informatie om goed voorbereid te zijn voor een job interview:
 • Hoe een recruiter test of jij de juiste persoon op de juiste plaats bent
 • Hoe je kan testen of het management traineeship je verwachtingen zal invullen.

3.2.3 Hoe een recruiter test of jij de juiste person op de juiste plaats bentRecruiters van management traineeship zoeken toekomstige managers. Manager is een interessante en diverse rol met verschillende verantwoordelijkheden en uitdagingen. Toekomstige managers beschikken best over een combinatie van harde en zachte vaardigheden:

Harde vaardigheden
 1. Focus op resultaten
  Als manager moet je doelstellingen en objectieven realiseren. Het vooropstellen van objectieven is niet voldoende. Elke actie die je neemt is met het eind resultaat in gedachten. Geef dus enkele voorbeelden en situaties waaruit blijkt dat je jouw doelstellingen haalt. Dit kunnen zowel eigen doelstellingen zijn als doelstellingen die anderen je hebben opgelegd.
 2. Planning
  Een competente manager heft een visie en bepaalt doelstellingen. Bovendien werkt een manager toe naar zijn doelstellingen. Hij plant zijn beschikbare resources zodat hij zijn doelstellingen haalt. Als kandidaat management trainee leg je best uit wanneer en hoe je een planning van resources, investeringen en mensen, moest realiseren. Benadruk hoe dat de adequate planning van deze resources je hielp om je doelstellingen te bereiken.
 3. Risk Management
  Om blinde vlekken in de organisatie van een bedrijf te vermijden, moeten de nieuwe leiders van de toekomst aandacht besteden aan een aantal opkomende risico's. De recente financiële crisis toont aan dat externe risico's een belangrijke impact kunnen hebben op de werking van een organisatie. Zelfs als je weinig ervaring hebt met risk management door het gebrek aan concrete werkervaring, kan je misschien toch nadenken over een aantal situaties uit het verleden waaruit blijkt dat je de concrete risico's in je omgeving hebt gecontroleerd en afgewend.
 4. Decision Making
  De competentie om snel en onderbouwde beslissing te nemen laat een manager toe om correcte beslissingen te nemen gebaseerd op de evaluatie van de risico's en returns van elk mogelijk alternatief. Om intelligente beslissingen te maken moet je een team kunnen aanmoedigen om nuttige informatie te verzamelen. Bovendien houdt een competente manager vast aan zijn of haar beslissing tot andere informatie ervoor zorgt dat de balans van de risico's en returns van het gekozen alternatief niet meer het beste resultaat geeft. Als voorbereiding op het job interview, raden we je aan van een lijst te maken van je top 5 beslissingen uit het verleden. Via deze voorbeelden leg je dan uit dat je de competenties hebt om de juiste beslissingen te nemen.
 5. Focus op klantenservice
  Als toekomstig manager, zal je de noden en verwachtingen van zowel je externe als interne klanten moeten begrijpen. En om aan deze verwachtingen tegemoet te komen zal je de nodige kwaliteit en service met je team moeten realiseren. Daarom denk je best voor je interview na over een aantal situaties waarin je resultaten, producten of services moest leveren voor anderen. Leg dan duidelijk de nadruk op de manier waarop je de focus op de klantenservice hebt gelegd.

Zachte en interpersoonlijke vaardigheden
 1. Aandachtige luisteraar:
  Managers nemen de mening van zowel collega's als klanten in rekening. Als je niet het geduld hebt om te luisteren en enkel aandacht besteed aan je eigen ideeën en overtuigingen, zal je het moeilijk krijgen in een management rol. Als je wordt geïnterviewd als een potentiële kandidaat voor een management traineeship, zal je op deze vaardigheid getest worden. Je komt dus best over als een aandachtige luisteraar tijdens het interview.
 2. Goed communicatie vaardigheden:
  Communicatie vaardigheden zijn een andere eigenschap van succesvolle managers. Om andere te overtuigen en om je visie om te zetten in resultaat, moet je doeltreffend kunnen communiceren. Je moet op een bondige maar verstaanbare manier kunnen formuleren wat je het publiek wilt doen begrijpen. Wees zelfverzekerd en duidelijk in zowel geschreven als mondelinge communicatie. De recruiters zullen je communicatievaardigheden testen gedurende het interview maar sommige applicatieprocedures hebben een meer diepgaande testmethode voor communicatievaardigheden via cases, groepswerk en het presenteren van resultaten.
 3. Respect voor diversiteit:
  Als mensen met eenzelfde manier van denken een probleem oplossen, dan is de kwaliteit van de oplossing lager in vergelijking met een oplossing van diverse groep. Organisaties weten dit en streven vaak naar multidisciplinaire teams. Diverse achtergronden, karakters en competenties zijn positief als ze correct gemanaged worden. Daarom is het belangrijk om respect voor diversiteit te hebben als toekomstig manager. Buitenlandse ervaring is een belangrijk voordeel. Als je die ervaring niet hebt, denk dan na over een situatie waarin je resultaten hebt bereikt als deel van een gemengd team.
 4. Team ontwikkeling:
  Als je de positie van manager hebt, word je geacht om met een team te werken. Een team moet samen doelstellingen en objectieven behalen. In dit team zullen er mensen weggaan en nieuwe mensen bijkomen. Bovendien moeten teams meer en meer om kunnen gaan met veranderende omgevingen en dit met een steeds hogere frequentie. Daarom is de manager meer en meer de noodzakelijke drijfveer die het team naar een gezamenlijk doel oriënteert. Je zal met conflicten moeten omgaan en de verwachtingen van je teamleden moeten managen. Elke situatie waaruit blijkt dat je een echte team leader bent, zal een als een plus gezien worden door het recruiting team. Naast deze vaardigheden kunnen recruiters mogelijk ook je persoonlijke effectiviteit testen. In een interessant boek over persoonlijke verandering, benadrukt Stephen R. Covey "The Seven Habits of Highly Effective People". Ter informatie geven we hieronder een overzicht van de zeven gewoontes. Het kan interessant zijn om jezelf te beoordelen op elk van deze gewoontes. Dit is trouwens altijd een goed persoonlijkheidstest.
 1. Gewoonte 1: Wees proactief
  Initiatief nemen in het leven door je beslissingen te realiseren (en hoe deze beslissingen in lijn zijn met je principes) zijn de eerste bepalende factor voor persoonlijke effectiviteit in je leven. Zeer effectieve mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun keuzes en de daaropvolgende resultaten.
 2. Gewoonte 2: Begin met het einde in gedachten.
  Ontdek zelf en verduidelijk je meest belangrijke waarden en einddoelstellingen in het leven. Voorzie de ideale karakteristieken voor elk van je verschillende rollen en relaties in het leven.
 3. Gewoonte 3: Doe belangrijke dingen eerst.
  Plan, prioritiseer en voer je weektaken uit op basis van belangrijkheid in plaats van dringendheid. Evalueer of je inspanningen een voorbeeld zijn voor je gewenste persoonlijke waarden, of ze je sneller je doelstellingen laten bereiken en of ze een toegevoegde waarde zijn voor de rollen en relaties uit gewoonte 2.
De volgende drie gewoontes hebben te maken met interdependentie (het werken met anderen).
 1. Gewoonte 4: Denk in termen van een win-win
  Zeer effectieve mensen streven echt wederzijds voordelige oplossingen of overeenkomsten met hun relaties na. Uiteindelijk bereik je op lange termijn een beter resultaat als je het waarderen en respecteren van een "win" oplossing voor iedereen leert begrijpen. Zo'n oplossing is vaak beter dan wanneer slechts één persoon in een overeenkomst zijn doelstellingen gerealiseerd ziet.
 2. Gewoonte 5: Probeer eerst te begrijpen om dan begrepen te worden.
  Het gebruiken van empatisch luisteren om echt beïnvloed te worden door iemand, dwingt anderen automatisch om het luisterend gedrag over te nemen. Door deze houding zullen anderen openstaan om beïnvloed te worden door jou. Dit creëert een sfeer van zorgzaamheid, respect en positief oplossingsgericht denken.
 3. Gewoonte 6: Synergeer
  Combineer de sterktes van mensen door positief teamwork en bereik resultaten die één persoon nooit alleen had kunnen bereiken. Effectieve mensen weten hoe ze de meest productieve resultaten halen uit een groep individuen door een betekenisvolle bijdrage van iedereen aan te moedigen en door een inspirerende en ondersteunende leiderschapsstijl te hanteren. De laatste gewoonte is gelinkt aan zelf-verjonging.
 4. Gewoonte 7: Hoe de zaag scherp
  Zeer effectieve mensen balanceren en hernieuwen hun resources, energie en gezondheid om een duurzame lange termijn effectieve levensstijl te creëren.
Bron: Wikipedia - The Seven Habits of highly effective people, Stephen R. Covey.

Hoe je kan testen of het management traineeship je verwachtingen zal invullen.

Om na te gaan of een management traineeship je verwachtingen zal inlossen, geven we een globaal inzicht in de Europese markt van management traineeship programma's. Aan de hand van ons onderzoek, achterhaalde Become A Trainee hoe de kwalitatieve programma's uitblinken in de markt van management traineeships:
 1. Het opzetten van een persoonlijk ontwikkelingsplan

  Kwalitatieve programma's zetten een persoonlijk ontwikkelingsplan op voor hun trainees. Wie jong en ambitieus is, droomt van een steil carrièrepad met de voordelen die eraan gelinkt zijn. En als je carrière een belangrijk deel van je leven is dan plan je best in hoe je je professionele objectieven wil realiseren. Een gebrek aan de juiste carrière planning kan leiden tot mensen die in één job vastzitten voor verschillende jaren of competentie-ontwikkeling in een sector of domein dat je totaal niet interesseert. In het slechtste geval, kan het je ambitie kelderen en eindig je in een vicieuze cirkel van ontgoocheling over de vooruitgang van je carrière.

  Dat is de reden waarom een persoonlijk ontwikkelingsplan een echte toegevoegde waarde is bij de start van je carrière. Het resultaat van Become A Trainee's onderzoek toonde aan dat veel management traineeship programma's geen persoonlijk ontwikkelingsplan gebruiken om de verdere stappen van de carrière te bespreken gedurende en na het programma. De meest kwalitatieve management traineeships in de markt begeleiden hun talenten op een professionele manier. Tijdens je job interview voor het management traineeship, vraag je dus best of het bedrijf de stappen van je carrière op een gestructureerde manier begeleidt via een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 2. Een pool van mentors met senior level profielen als persoonlijke coaches.

  Om snel en continu te leren hebben veel zakenmensen hun eigen persoonlijke zakenmentor. Een mentor is iemand die zijn of haar eigen business- en levenservaring gebruikt om opkomende nieuwe talenten te ondersteunen. Een goede mentor is boven alles een goede coach die tijd maakt voor jou en doorzet om uit jou het beste te halen. Het is iemand die de tijd neemt om naar je te luisteren, die je ambities en noden begrijpt, die je ideeën en verwachtingen in vraag stelt en die je leert hoe je doelstellingen kan bereiken. Probeer een mentor te zoeken in de business waar je zelf in actief wilt zijn, een ervaren professional die in de sectoren, functies en geografische regio's heeft gewerkt die jij ook ambieert

  Je voelt je comfortabeler in alle aspecten van een job met een mentor aan je zijde. Je kan tijd reduceren en efficiënter worden en zo meer tijd vrijmaken om je te verdiepen in de werking van je bedrijf, business, sector, … Of je kan de vrijgemaakte tijd gebruiken om je projectresultaten te verbeteren of zelfs gewoon meer tijd te maken voor je privéleven.

  In een management traineeship hou je een snelle leercurve aan om de verwachtingen van je werkgever te realiseren. Maar als pas afgestudeerde is alles nieuw: je werk, de business, het bedrijf, je collega's, … Een mentor zal je de nodige steun geven om met die volledig nieuwe situatie het best om te gaan. Daarom geloven we bij Become A Trainee er sterk in dat kwalitatieve management traineeship programma's een pool van senior professionals in hun organisatie hebben die de rol van mentor kunnen opnemen voor de nieuwe trainees.

  De best-in-class management traineeships identificeren zo een pool en hebben een mentorship programma voor hun jonge talenten. Ze organiseren events om hun jonge talenten in contact te brengen met potentiële mentors. Hierna, volgt het HR departement de mentor activiteiten nauwgezet op. Ga dus tijdens je interview na of het bedrijf een gestructureerde mentorship aanpak heeft. Maar denk eraan dat, zelfs als er zo'n mentorship programma bestaat, de returns direct afhangen van wat je er zelf in investeert. Het is een basistactiek van een succesvol manage om met senior mensen te spreken over hun ervaringen en hun advies in bepaalde situaties.

 3. Een duidelijke en transparante link tussen resultaten, beloningen en groei-opportuniteiten.

  Als pas afgestudeerde is het belangrijk om een duidelijke link te zien tussen je resultaten en de beloning die je hiervoor krijgt. En met beloningen bedoelen we niet enkel financiële beloningen. Het effect van een financiële beloning is beperkt tot ongeveer drie weken maar een salarisverhoging en bonussen zijn nodig om een basisniveau van voldoening te verkrijgen. Hierbij een aantal andere voorbeelden van beloningen:

  • Ingezet worden op interessante projecten
  • Ingezet worden in posities met belangrijke groeimogelijkheden
  • Opportuniteiten in het buitenland krijgen
  • Persoonlijke erkenningen krijgen van het top management
  • Samen met andere high potentials ingezet worden in een team met challenging objectieven
  • De mogelijkheid hebben om deel te nemen in speciale training sessies of andere leerervaringen
  • Interessante posities aangeboden krijgen wanneer je het management traineeship verlaat
  Al deze vormen van beloning moeten wel telkens gelinkt zijn aan de resultaten die je boekt tijdens het management traineeship. Maar Become A Trainee's onderzoek toonde aan dat veel bedrijven hier niet in slagen. Een groot deel van de programma's passen een conservatieve beloningspolitiek toe en houden alle beloningen gelijk over alle trainees heen gedurende de volledige periode van het management traineeship. Wat we wel hebben gemerkt is dat de meeste programma's de resultaten, die je tijdens het programma boekt, gebruiken om de posities te bepalen die je na het programma aangeboden krijgt.

  Tijdens het appliceren voor een management traineeship, ga je best na of het bedrijf een duidelijke beloningspolitiek heft en of goede resultaten naar behoren beloond worden. Als je ambitieus bent, wil je niet exact dezelfde behandeling krijgen als je collega-trainees los van eenieders prestaties. Vraag niet alleen of financiële beloningen gelinkt zijn aan de prestaties. Aan het begin van je carrière, kunnen financiële voordelen niet de belangrijkste motivator zijn van je prestaties. Als je boven gemiddeld presteert, kan het bedrijf samen met jou beslissen om te investeren in carrière opportuniteiten, interessante leerervaringen, buitenlandse opportuniteiten of mogelijkheden om met senior high potentials te werken.

  De best-in-class management traineeships hebben een duidelijke en motiverende beloningspolitiek. Deze kan gelinkt zijn aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. Als dit het geval is, dan kan je er zeker van zijn dat je carrière op de juiste manier wordt begeleid. Professionele management traineeships blinken uit in deze aspecten.

 4. Een uitgebreid aanbod aan projecten met een duidelijke bepaling van de projectinhoud, -timing en -verwachtingen.

  Eén van de negatieve resultaten van Become A Trainee's onderzoek is het managen van verwachtingen betreffende de projecten die management trainees krijgen toegewezen. De survey toonde aan dat de communicatie van de projectinhoud, -timing en - verwachtingen niet juist was of zelfs volledig ontbrak. Als je geen duidelijk zicht hebt op de projectinhoud, -timing en -verwachtingen, kan het volgende gebeuren:

  • Het project duurt langer dan voorzien omdat de business verantwoordelijke geen duidelijke deadline in gedachten had. Je zit vast in één project in één departement voor veschillende maanden en hebt geen idee wanneer je het project zal kunnen beëindigen.
  • De projectobjectieven zijn allesbehalve challenging en je hebt de indruk dat je administratieve ondersteuning bent. Leermogelijkheden zijn beperkt en het verder ontwikkelen van je competenties ontbreekt.

  In een ideale situatie, helpt de projectinhoud om competenties te ontwikkelen waarmee je de objectieven in je persoonlijk ontwikkelingsplan kan realiseren. Bovendien is de deadline van de projecten vooraf gekend. De project deadline wordt vaak bepaald door de aanvragen van het project vanuit de business, iemand met een management rol in de organisatie. Het project beantwoordt aan een zekere behoefte van de business aanvrager en hij of zij is er nauw in betrokken om de juiste tools en resources te geven om je projectobjectieven te bereiken. De aanvrager uit de business zal belangrijke beslissingen en milestones valideren en is de belangrijkste stakeholder als je de projectresultaten voorstelt.

  Gedurende de applicatie procedure, kan je een lijst van eenvoudige vragen stellen om te achterhalen hoe gestructureerd de project management aanpak is gedurende het management traineeship:

  • In de projectlijst, is de projectinhoud en -timing duidelijk gedefinieerd voor elk project?
  • Geeft de aanvrager vanuit de business duidelijk aan wat hij of zij verwacht van zijn management trainee?
  • Hebben jullie een project methodologie?
  • Geeft HR een zicht op de kerncompetenties die nodig zijn om een project om te zetten in een succes? Kan ik deze kerncompetenties linken aan mijn persoonlijk ontwikkelingsplan?
  • Wie zal de voortgang van het project controleren?
Sitemap   |   Contacteer Ons   |   Website Feedback   |   Gebruikersvoorwaarden   |   Privacybeleid
Copyright 2007-2016 Pilot Skye BVBA. Alle rechten voorbehouden
Become A Trainee in het engels
Website gestest voor IE7,8 en Chrome.